Dornova metóda a Breussova masáž – jedny z najúčinnejších pomocí pri bolestiach chrbta a kĺbov

Dornova metóda je jednoduchý manuálny spôsob, ako pomôcť sebe, svojim blízkým alebo klientom pri akútnych problémoch alebo dlhodobých bolestiach chrbtice a kĺboch. Pomôže vyrovnať rozdielnu dĺžku dolných končatin.
Autor tejto metódy, Dieter Dorn, „znovuvynašiel“ zpôsob, ako rýchlo a jemne korigovať vysunuté stavce, skoliotické vybočenie chrbtice, boľavé ramená, kĺby, kolená atď. Dieter Dorn žije v Nemecku, kde sa táto metóda už 30 let so skvelými výsledkami praktikuje. Je rozšírená tiež v Belgicku, Holandsku, Veľkej Británii, Taliansku, USA.

Dornova metóda je založená na veľmi jednoduchom princípe:
Pacient sa „lieči“ sám, terapeut iba pomáha"
Metóda pozostáva v podstate z dvoch častí:
1. jemné „grífy“ - alebo tlak palca terapeuta
2. samostatné cvičenia na doma.
Obe súčasti sú rovnako dôležité... Vyrovnanie stavcov a kĺbov samo o sebe nestačí, ak sa nepokračuje doma v cvičení. Kĺb je slabý, väzy sú natiahnuté, všetko je ešte čerstvé...
Domáce cvičenie pomôže všetko stabilizovať, ale to už závisí na pacientovi.