Lekársky výskum ukázal, že priaznivé účinky masáže zahŕňajú úľavu bolesti, zmierňujú účinky úzkosti a depresie a dočasne znižuje krvný tlak a tep. Teórie o tom, čo masáž dokáže obsahujú napríklad aktiváciu parasympatického nervového systému, čo môže stimulovať uvoľnenie endorfínov a serotonínu, prevenciu fibrózy alebo tkaniny jazvy, zlepšenie toku lymfy a zlepšenie spánku. Všetky tieto štúdie však ešte neboli predmetom klinickej štúdie.

Účinky jednej dávky masáže

Úľava bolesti: Úľava od bolesti spôsobenej muskuloskeletálnym poranením a inými príčinami, je považovaná za hlavný priaznivý účinok masáže. V jednej štúdii bolo dokonca dokázané, že pacienti s rakovinou po masáži pocítili úľavu od bolestivých symptómov. Táto štúdia však neprešla placebo kontrolnou skupinou, takže tieto efekty môžu byť placebo efekt alebo regresia ku slabosti. Akupresúra alebo tlakové body masáže môžu byť priaznivejšie než klasická švédska masáž na zmiernenie bolesti chrbta.
Stav úzkosti: Masáž sa ukázala ako prostriedok na zníženie stavu úzkosti a ako prechodne opatrenie pri stresovej situácii.
Krvný tlak a pulz: Bolo preukázané, že masáž dostatočne znižuje krvný tlak a pulz.
Všeobecne: Masáž môže stimulovať imunitný systém zvýšením lymfocitov periférnej krvi.

Účinky viacerých dávok masáže

Úľava bolesti: Masáž s kombináciou s cvičeniami, môže pomôcť pri chronickej bolesti spodnej časti chrbta. Okrem toho bolo preukázané, že masáž zmierňuje bolesť počas niektorých dní alebo týždňov po liečbe, resp. masáži.
Príznak úzkosti: Masáž preukázala zníženie príznakov úzkosti u osôb, ktoré sú všeobecne náchylné k úzkosti.
Depresia: Masáž sa ukázala ako prostriedok na redukovanie subklinickej depresie.
Choroby: Masáž, ktorá zahŕňa strečing preukázala v menšej štúdii, že pomáha pri spastickej diparézii vyplývajúcej z mozgovej obrny. Vedci varujú, že tieto výsledky štúdie by sa mali brať s rezervou, pokým sa štúdia plne nepreskúma. Masáž bola využitá aj na zlepšenie symptómov a na zlepšenie kvality života u pacientov s HIV, táto liečba však nie je vedecky podporovaná.

Reflexná diagnostika a reflexná terapia
Klasická celotelová masáž
Manuálna lymfodrenážna masáž