Reflexní terapie a nečekaná odhalení
(Beáta Patakyová a Július Pataky)
(Novinka od učiteľov reflexológie v novom svetle poznania)


Reflexní terapie jako životní styl (Eminent)
(Beáta Patakyová a Július Pataky)
(Vynikajúca kniha manželov Patakyových a ich pohľad na reflexnú terapiu v praxi...)


Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch
(Beáta Patakyová a Július Pataky)
(Podrobný návod manželov Patakyových s praktickými ukážkami, ako čo najlepšie zvládnuť reflexnú terapiu...)


Učebnice reflexní terapie
(Julius Pataky)
(Učebnica manželov Patakyových)


Reflexní terapie Základní kniha
(Hedi Masafretová)(„klasika“)


Reflexní terapie tajemná řeč lidského těla
(Jiří Janča)


Alternativní medicína komplexní prevence a léčba přírodními prostředky
(Jiří Janča)


Reflexní terapie rukou (Janča Jiří)
Táto kniha je u nás priekopníckou prácou. Prináša ucelený návod na praktické využitie najdostupnejšej oblasti reflexnej terapie. Prináša rady a postupy, ktoré môžu pomôcť pri množstve chorôb, ale najmä v prevencii. Keď si ju prečítate, pochopíte, že vaša ruka dokáže oveľa viac, ako ste tušili!

Dohoda s chorobou
(Valerij Sinelnikov)
Populárny ruský lekár učí, ako zmeniť svoje myslenie a správanie, svoj „podvedomý program“ tak, aby sme sa zbavili rôznych, aj tých najťažších chorôb. Podrobne vysvetľuje, aké negatívne pocity a vlastnosti vedú k ochoreniam a životným nepríjemnostiam, odhaľuje zámery, ktoré sa za nimi skrývajú, a na konkrétnych príkladoch ukazuje, ako žiť pozitívne, láskyplne a šťastne. Valerij Sinelnikov je známy a populárny ruský liečiteľ, terapeut a autor množstva úspešných kníh. Sinelnikov vyštudoval medicínu avšak po veľmi krátkom čase mu došlo, že klasická medicína nelieči pravé príčiny nemocí, a tak začal skúmať a študovať iné alternatívne smery medicíny, ktoré by mohli pomôcť jeho pacientom lepšie a efektívnejšie. Valerij Sineľnikov vyliečil množstvo pacientov a prostredníctvom jeho úspešných kníh, si pomohlo veľmi veľa ďalších ľudí.


Staň sa tvorcom svojho života
(Valerij Sinelnikov)
Veľmi jednoduchý, jasný a účinný návod, ako si vytvoriť spokojný, šťastný, harmonický a zdravý život. 160 krátkych kapitol je vlastne sled krokov, ktoré vás naučia vziať veci do svojich rúk, dosiahnuť vyššiu úroveň vedomia a prepojiť duchovný prístup s fyzickým svetom.


Vnútorné príčiny chorôb
(Valerij Sinelnikov)
Pokračovanie úspešnej Dohody s chorobou. V tejto knihe obľúbený autor postupuje systematicky po ľudskom organizme a vysvetľuje, ako rôzne časti nášho fyzického tela korešpondujú s naším celkovým žitím, myslením a cítením. Konkrétne prípady ruských ľudí názorne dotvárajú výklad. Čitateľ má možnosť nechať sa inšpirovať k zmene a zdraviu.


Tajomná sila slova
(Valerij Sinelnikov)
V tejto knihe sa obľúbený autor zamýšľa nad mocou a pôsobením našich slov a myšlienok. Uvádza veľmi zaujímavé fakty o staroslovanskom písme a ruskej azbuke a tvrdí, že všetky jazyky pochádzajú z predslovanského jazyka. Uvádza príklady, ktoré ukazujú, ako si sami formujeme svoj život, choroby a problémy tým, ako a čo hovoríme. Podrobnejšie rozoberá aj podstatu a rôzne druhy lásky a vytvára tzv. graf lásky.