Jednou z hlavných príčin toho, prečo sa nám niečo nedarí, sú naše spomienky ... traumy a nepríjemné zážitky z minulosti ... a obmedzujúce myšlienkové programy, ktoré nám boli vštepované v detstve. To všetko nás skrze naše podvedomie ovláda a brzdí, mení to naše seba - vedomie.
Faster EFT dokáže svojimi technikami "vyliečiť" spomienky tak, že nad nami stratí svoju moc. Dokáže zrušiť naše podvedomé programy, spôsoby myslenia a vnímania, ktoré nám stoja v ceste ku šťastiu a úspechu, ktoré nám dokonca podlamujú a ohrozujú naše zdravie.

Čo je to Faster EFT ?

" Systém, ktorý dáva zmysel
Je rýchly, efektívny a jednoduchý "


Táto technika emocionálnej slobody a rozvoja osobnej efektivity, je postavená na znalostiach alternatívnej východnej medicíny a vytvorená jedným z najlepších špecialistov na zbavovanie sa stresu a osobným koučom úspechu, Robertom G. Smithom z USA (Oklahoma,http://www.fastereft.com). Robert G. Smith vychádza z poznatkov niekoľkých ďalších významných bádateľov a praktikov v tomto relatívne mladom odbore.

Faster Emotionally Focused Tranformation (Rýchlejšia Emočne Zameraná Transformácia) je metóda radiaca sa medzi vo svete veľmi uznávané techniky, spadajúce do odboru nazývaného energetická psychológie. Jedná sa v podstate o emočné formu akupresúry.

Táto metóda má svojho predchodcu, ktorým je EFT - Emotional Freedom Techniques (techniky emocionálnej slobody). Autorom metódy EFT je pán Gary Craig, ktorý vychádza zo štúdia diela dr. Rogera Callahana, ktorý objavil systém prepojenia znalostí klasickej čínskej medicíny – akupresúry a využil to nielen na odstránenie fyzických symptómov, ale zistil, že pôsobenie poklepov na špecifické body na tele, kde sa takzv. meridiány (energetické dráhy v tele) približujú povrchu tela, má výrazný vplyv aj na emocionálny stav pacienta. Tento objav urobil na pacientke, ktorá trpela na intenzívnu úzkosť a strach z vody, kedy strach počas niekoľkých okamihov úplne vymizol. Dr. Callahan a jeho dielo vychádza z presvedčenia, že "Príčinou všetkých negatívnych emócií je porucha v energetickom systéme človeka." Pán G. Craig ponechal rovnaký základný systém viery a vytvoril techniku EFT, ktorá slávi úspech po celom svete.

Zakladateľom a autorom techniky Faster EFT je pán Robert G. Smith, osobný kouč úspechu, praktik NLP (Neurolingvistické programovanie), a špecialista na zbavovanie sa stresu. Aj keď s nadšením zistil, že EFT je neuveriteľne účinná metóda, mal problém sa vyrovnať s faktom, že by príčinou problému mala byť nejaká "porucha". Zastáva názor, že každý človek je dokonalý a jeho telesný systém funguje výborne. Hlbšie štúdium problematiky prinieslo poznanie, že negatívna emócia nie je porucha, ale prostriedok komunikácie nášho podvedomia. Naše podvedomie má hlavnú funkciu nás chrániť. Akúkoľvek negatívnu skúsenosť vyhodnotí a začne vytvárať stratégie - programy, ako sa nabudúce podobnej situácii vyhnúť. Komunikačné možnosti podvedomia sú práve pocity, ktoré nazývame emócie, to ony nás majú prinútiť sa vyhnúť ďalšiemu nepríjemnému zážitku. Naše podvedomie nemá na starosti to, čo chceme, stará sa len o našu ochranu. Teda fakt, že chceme prekonať strach, alebo sa situácia hrozby zmenila, vyriešila sa, nemá vplyv na podvedomie a jeho stratégie .

Robert G. Smith zistil, že technika EFT neopravuje poruchu v energetickom systéme, ale energetický systém sám je možnosťou, ako komunikovať priamo s podvedomím. Poklepom na vybrané akupresúrne body na tele sa odpojí emocionálny náboj spomienky a tým dôjde k prehodnoteniu dôležitosti programu podvedomia a jeho odstránenie. Pôvodný systém EFT zjednodušil a vyvinul techniky, ktoré pracujú priamo s negatívnymi spomienkami a rušia ich vplyv na naše podvedomie - prestávajú mať moc nad naším cítením a správaním, napriek tomu ale neodstráni primeraný, zdravý rešpekt, iba navráti človeka do vnímania, ktoré mal pred tou zlou skúsenosťou.