Kranio-sakrálna terapia (CST) je metóda, ktorou sa uvoľňuje kranio-sakrálny systém a štruktúry, ktoré ho obklopujú.
Kranio-sakrálna terapia využíva hlboko uvoľňujúce (relaxačné) manuálne, energetické a vertebrálne techniky s cieľom vytvorenia rovnováhy vegetatívneho nervového systému a naštartovania jeho samoliečivých (samoregulačných) síl v organizme.
Kranio-sakrálna terapia, niekedy nazývaná tiež „práca s telom“, sa svojou povahou radí medzi komplementárnu a alternatívnu medicínu, ktorú najčastejšie využívajú lekári, fyzioterapeuti, maséri, naturopati a logopédi.

Kranio-sakrálny systém pozostáva z:
 • centrálneho nervového systému (CNS)
 • mozgu, miechy a likvoru (mozgomiešna tekutina) so štruktúrami, ktoré ho produkujú a vstrebávajú
 • spojivového väziva vo forme mozgových blán, chrbtice a lebečných kostí, ktoré majú pre CNS podporujúcu, rozdeľujúcu, tvar vytvárajúcu a vyživujúcu funkciu

Ako je kranio-sakrálna terapia prospešná?
Kranio-sakrálna terapia môže pomôcť ľuďom v regenerácii a zlepšiť ich celkový životný pocit. Symptómy, s ktorými klienti vyhľadajú kranio-sakrálneho terapeuta, sa zlepšujú, pričom často sa stáva, že sa zmiernia aj tie symptómy, s ktorými klienti terapeuta nevyhľadajú. Napríklad klient vyhľadá terapeuta kvôli bolestiam chrbta, ale po terapii zistí, že prestal trpieť aj migrénami, na ktoré sa roky sťažoval. Podľa Asociácie kranio-sakrálnej terapie vo Veľkej Británii až 85 percent pacientov registrovaných terapeutov uviedlo, že sa ich zdravotný stav po terapii výrazne zlepšil. V dôsledku CST si klienti často zlepšia aj osobnostné vzťahy s rodinou, kolegami v práci či priateľmi, lepšie manažujú svoj život, lepšie sa vyrovnávajú so stresom, psychickými problémami a posttraumatickými stavmi.

Kranio-sakrálna terapia v praxi
Po predchádzajúcom vstupnom rozhovore si pacient ľahne na rovnú podložku a kvalifikovaný terapeut postupne kladie ruky na telo pacienta na miestach, ktoré sú súčasťou kranio-sakrálneho systému. Jemným pôsobením na chrbticu, lebku a ich kraniálne kríženia, diafaragmy (membrány) a fascie (čelné plochy), sa pomaly uvoľňuje napätie a povoľujú blokády nervových trás. Prostredníctvom jemného pohybu miechy sa upravuje správne umiestnenie orgánov v ľudskom tele.

Indikácie
 • Prevencia (predchádzanie chorobám)
 • Rehabilitácia (zotavenie sa po liečebnom procese)
 • Migréna a bolesti hlavy
 • Bolesti pohybového aparátu
 • Stres a také zmeny v organizme, v dôsledku ktorých dochádza k zvýšenému napätiu
 • Emocionálne ťažkosti
 • Ťažkosti s koordináciou
 • Dysfunkcie u novorodencov a dojčiat
 • Traumy v oblasti mozgu a miechy
 • Hlboká, chronická únava
 • Skoliózy a zmeny zakrivenia chrbtice
 • Dysfunkcie v oblasti zubov a sánkového kĺbu (čeľusť)
 • Problémy učenia, čítania a písania
 • Ortopedické a neurologické ťažkosti
 • Psychosomatické ťažkosti

Pozn: Kranio-sakrálna terapia je terapia orientovaná na systém, preto zvyčajne identifikuje viac symtómov a porúch. To znamená, že terapeut môže pracovať na celkom inom mieste, než sa pacient sťažuje na bolesť.

Kontraindikácie
KST je pre všetkých veľmi vhodná a účinná terapia, ale existuje skupina pacientov, pre ktorých nie je kranio-sakrálna terapia vhodná. Pacienti trpiaci týmito ochoreniami by sa nemali kranio-sakrálnej terapii podrobovať:?- intrakraniálne (vnútro lebečné) alebo intraspinálne (vnútro miešne) krvácania?- tumor, infekcia, hematómy alebo aneurizmy v rámci kranio sakrálneho systému?- akútne (čerstvé) zlomeniny lebečnej kosti (cranium), krížovej kosti (sacrum), kostrče (coccygis) alebo chrbtice?- kompresia mozgu, meduli oblongata alebo miechy

Pocity pacienta počas terapie
Väčšina pacientov má príjemné, relaxačné pocity a mnohí ich opisujú ako “dobíjanie batérie”, sňatie ťažoby z pliec, či pocit “reorganizácie ich vnútra”. Ale POZOR! KST NIE JE WELLNESS! Na začiatku terapie sa môže dostaviť zhoršenie symptómov a nezriedka musí terapeut pracovať aj s vedomou a nevedomou časťou pacientovej mysle.
Napr.: Často sa stáva, že si pacient želá, aby ho prestala bolieť chrbtica, ale zároveň sa mu páči, ako sa oňho počas choroby stará rodina a príjemný mu je aj zvýšený záujem, ktorý oňho prejavujú priatelia…a tak si podvedome želá, aby to tak zostalo.

Je kranio-sakrálna terapia bezpečná?
Vzhľadom na to, že KST používa iba ľahké dotyky, ide o jednu z najbezpečnejších terapeutických foriem. Nejde o invazívny a ani direktívny spôsob pôsobenia na človeka. Ide skôr o umenie načúvať ľudskému telu a pomôcť mu, aby sa uzdravilo. Napriek tomu – nemýľme si KST so zázrakmi. Kranio-sakrálni terapeuti nie sú operatéri žlčníkov, šarlatáni, ktorí majú recept na každú chorobu a vždy zistia, čo vám je a nie sú ani liečitelia rakoviny! Kto tvrdí opak, nie je kvalifikovaným kranio-sakrálnym terapeutom! Účinok kranio-sakrálnej terapie nie je priamo závislý od klientovej viery v ňu.

Časový harmonogram KST
Jedno terapeutické sedenie trvá vždy tak dlho, koľko si klientov stav vyžaduje, ale zvyčajne nie dlhšie ako pol, či tri štvrte hodiny. Cena je jednotná bez ohľadu na dĺžku terapie, ktorá môže byť pri každej návšteve rôzna, pretože závisí od momentálneho stavu pacienta. V Európe sa pohybuje okolo 60 až 80 eur za jedno sedenie, vo Veľkej Británii za jednu terapiu klient môže zaplatiť dokonca až 80 libier a v USA zvyčajne 95 až 110 dolárov (v závislosti od lokality). Na Slovensku sú ceny o niečo nižšie, pohybujú sa zvyčajne od 20 až 60 eur za jednu terapeutickú návštevu.

Zdroj:
www.craniopraxis.at
www.kranio.sk

S láskavým dovolením p. Gabriely Činčárovej, akreditovanej lektorky a fyzioterapeutky, priamej žiačky MUDr. John E. Upledgera, zakladateľa Kranio-sakrálnej terapie