Myofasciálne uvoľňovanie – myofasciálna masáž – myofasciálna terapia.

Myofasciálne uvoľnenie (alebo myofasciálna masáž) je vo svojej podstate presne cielená masáž na uvoľnenie svalového a šľachového aparátu, na uvoľnenie začiatkov a koncov svalových úponov. Pri aplikácii tejto techniky sa pritom ide skoro až „na kosť,“ napriek tomu sa táto technika radí do kategórie tzv. jemných techník, pretože vyvíjaný tlak je zvyšovaný len veľmi pozvoľna (teda tlak je iba taký, aký umožní daná časť tela prijať). Vzhľadom na to, že sa pri tejto forme práce s telom sleduje jedna štruktúra, ktorá sa bez prerušenia tiahne od hlavy až k nohám, má táto technika veľkú účinnosť a dokáže hĺbkovo ovplyvniť každý sval, kosti, nervy, krvné cievy, orgány a bunky v tele. Prejaví sa to nielen hĺbkovým uvoľnením ramien a krku, ale aj vyrovnaním telesného postoja, otvorením hrudníka a zlepšením dýchania. Pri ošetrení sa stláčajú takzvané spúšťacie body (trigger points - ako zdroj bolesti a dysfunkcie svalov, ktorá sa šíri ďalej do celej zóny prináležiacej k príslušnému bodu) a masírujú sa postihnuté svaly, aby sa odstránili lokálne skrátenia a napätia svalových vlákien. Súčasťou celej procedúry sú aj naťahovacie cvičenia. Klient je poučený o cvičeniach, ktoré by mal doma cvičiť, aby zabránil opätovnému skráteniu svalov. K trvalejšej náprave porúch a zmierneniu niektorých bolestivých stavov samozrejme nedochádza okamžite, na to je potrebných niekoľko masáži. Ich počet závisí od trvania nepriaznivého stavu bez jeho riešenia. Čím je problém starší, tým je potrebných viac masáži na dosiahnutie úľavy.

Myofasciálne uvoľnenie (alebo masáž) je práca na fasciálnom systéme klienta. Fasciálny systém obopína telo a má schopnosť ovplyvňovať každý sval, šľachu, úpon, nerv, cievy, orgány, kosti, systémy a bunky tela. Fascia prepája jednotlivé systémy v ľudskom organizme. Voľne povedané (pre lepšiu predstavivosť – podľa môjho lektora p. E. Kováča) fasciu si predstavte ako sveter, ktorý máte natiahnutý na sebe.
Fasciálne napätie na jednom mieste ovplyvňuje napätie na druhom a toto ovplyvňovanie môže spôsobiť neobvyklé pohybové zákonitosti, čo v konečnom dôsledku môže čovek pociťovať ako disharmóniu a bolesť. Vtedy je telo náchylné k zraneniu v postihnutom mieste. Presne cieleným aplikovaním myofasciálnej masáže môže terapeut zvýšiť a skomfortniť rozsah pohybu, zmierniť, ba niekedy úplne uvoľniť tlak v postihnutom mieste a tak nastoliť harmóniu tela a dostať telo do pohody.

Myofasciálna masáž je technika uvoľňovania a naťahovania šliach a svalov stláčaním bodov, čím sa eliminuje bolesť a svalové napätie.

Čo je vlastne fascia?

Fascia je časť spojivového tkanivového systému. Je tvorená z dvoch typov vlákien: kolagenových bunkových vlákien, ktoré sú veľmi tuhé, s malou elasticitou a s elastických vlákien, ktoré sú roztiahnuteľné. Fasciu si môžeme predstaviť ako pavučinu, alebo štruktúru tkaniny, niečo podobné ako veľmi husto tkaná pokrývka, ktorá prechádza všetkými svalmi, kosťami, nervami, artériami, žilami, ako aj cez všetky vnútorné orgány vrátane srdca, pľúc, mozgu a miechy. Najzaujímavejším aspektom fasciálneho systému je, že je to v skutočnosti jedna štruktúra, ktorá existuje od hlavy až k päte bez prerušenia. To znamená, že prostredníctvom fascie sú navzájom prepojené všetky časti tela.

Fascia je zväzok hustých vlákien (latinsky fascia = páska, popruh, obväz) spojivového tkaniva, ktoré obaľujú svaly, kosti, kĺby, nervy a krvné riečište, všetky vnútorné orgány, mozog a miechu. Fascia má ochrannú a podpornú funkciu.
Hrúbka fascie je geneticky vopred určená, jej pružnosť sa zlepšuje cvičením a masážami, naopak každý stres sa automaicky prenáša aj na fasciu. Zvláštne je, že v skutočnosti fasciálny systém tvorí jediný celok bez väčšieho prerušenia od temena hlavy až po prsty na nohe. Z toho vyplýva, že fasciiami sú prepojené všetky časti tela.
Dr. A. Still píše: „Vďaka činnosti fascií žijeme a pri ich zlyhávaní sa scvrkávame, opúchame a nakoniec umierame. Každé jednotlivé svalové vlákno im vďačí za svoju pružnosť. Pomáhajú svalom kĺzať po susedných svaloch a väzivách. Slúžia nielen ako mazivo pre svalové vlákna, ale vyživujú všetky časti tela. Ich inervácia je tak bohatá, že stačia zásobiť každý atóm ľudského tela.“

Ak sa začne stuhnutie svalov, úponov a pod. šíriť po tele človeka, je to predzvesťou vážnych zdravotných problémov, vtedy je táto technika výbornou metódou na zastavenie procesu stuhnutia. Uvoľňovanie fascií je prospešné v rehabilitácii po úrazoch, predovšetkým v spojení s ďalšími jemnými technikami, ale aj na uvoľňovanie skrátených svalov a uvoľňovanie tzv. spúšťových bodov (trigers pointov) – bolestivých miest v svaloch. Myofasciálna masáž je vo svojej podstate jemná a prirodzená forma strečingu, prostredníctvom ktorej sa dá zlepšiť a zväčšiť rozsah pohybu a zmierniť napätie. Odstránením napätia a skvalitnením rozsahu pohybu veľmi účinne a efektívne je napomôžeme k navráteniu rovnováhy v organizme. Výborná tiež ako doplnok športovej masáže.
Techika myofasciálneho uvoľnenia (masáže) má niekoľko fáz:
- ischemická kompresia – stláčanie tzv. spúšťových bodov (triger points) – sú to body, ktoré sú zdrojom bolesti a dysfunkcie svalov,
- masáž postihnutých svalov za účelom odstránenie lokálnej kontrakcie (skrátenia) a napätia svalových vlákien,
- naťahovacie cvičenia – strečing,
- aplikácia tepla na zlepšenie krvného obehu v postihnutej oblasti
- tzv. domáce cvičenia, ktoré by mal klient cvičiť, aby predišiel stavom stuhnutia a pod.

Pri aplikácii tejto techniky sa bolesti zredukujú na minimum, alebo sa úplne a natrvalo vytratia. Nie je to však metóda, po ktorej nastane „mávnutie čarovnom paličkou“ a problémy samé „odídu“. Masér (alebo terapeut) postupne vedie klienta procesom uzdravovania a vyžaduje si to jeho aktívnu spoluúčasť. Výsledky sú citeľné a badateľné už po prvej terapii. Ak si klient rýchlo zvykne na znovu vytvorenú rovnováhu, netúži sa vrátiť k starým vzorom držania tela, emocionálneho.

Metóda je vhodná pri:
- akútnych a chronických bolestiach,
- pri neuralgických a pohybových nezrovnalostiach a opakujúcich sa zraneniach,
- bolestivých stavov hlavy, kŕčnej chrbtice, krížov, ramien, lakťov, bedrových kĺbov, kolien…

Čo získa človek po myofaciálnom uvoľnení (masáži):
- lepšiu pohyblivosť kĺbov, revitalizáciu a uvoľnenie svalového tkaniva
- lepšiu flexibilitu, zniženie a zmiernenie bolesti v postihnutom mieste
- posilnenie imunitného systému, zlepšenie nervového systému a krvnej cirkulácie
- redukciu zápalov, svalových a nervových bolestí, šľachových problémov a zamrznutie ramien
- uvoľnenie bolesti nôh, kolien a chodidiel, …
- elimináciu opakovaného napäťového zranenia, chronických bolesti hlavy / migrény, …
- elimináciu bolesti v oblasti krčnej chrbtice, v oblasti ramenného pásu, …
- lepšie rozpätie pohybov, flexibilitu a silu, …

Myofasciálne uvoľňovanie (myofasciálna masáž , myofasciálna terapia) podporuje všeobecné zdokonalenie vitálnej a telesnej úrovne, zvyšuje energiu a znižuje stres.