Reflexná masáž chodidiel – viac ako 1000 rokov stará ázijská terapia, veľmi účinná a príjemná, využíva reflexy chodidla, je proti stresu, únave, depresii,... Čínski lekári, ktorí túto metódu používali od nepamäti vedeli, že chodidlo je druhým mozgom. Tlakom na určitý bod odovzdávame signál a energiu príslušnému orgánu. Táto masáž patrí medzi najviac uvoľňujúce.
Pri masáži sa používajú najrôznejšie dotyky, tlaky, trenie a hladkanie, ktoré dokážu stimulovať či uvoľňovať svaly a docieliť prijemné zmeny.

Reflexná masáž alebo reflexológia je doplnková terapia, ktorou sa liečia mnohé zdravotné problémy. Terapeut pôsobí tlakom na presne určené reflexné body chodidla. Tieto miesta majú vzťah ku jednotlivým častiam ľudského tela a pomocou ich stimulácie terapeut cielene pôsobí na organizmus ako taký. Nazývajú sa reflexné zóny.
Liečba predstavuje pôsobenie tlakom hlavne palca alebo aj iných prstov terapeuta na presne určené body. Tlak je pevný, ale nie bolestivý. Klient, ktorý sa lieči touto metódou, má na chodidlách odlišné pocity. Tieto pocity umožňujú cez komunikáciu s klientom presne určiť, ktorá časť tela je v poriadku a ktorá potrebuje terapiu. Takže reflexológia je zároveň aj diagnostickou metódou – využíva sa na zistenie rovnováhy v ľudskom organizme.
Masáž reflexných zón na chodidle pomáha liečiť existujúce zdravotné ťažkosti, ale aj odhaliť poruchu orgánu, ktorá sa zatiaľ neprejavila. Masáž jednoznačne pozitívne vplýva na Vaše telo. Má pozitívne účinky nielen na fyzickú stránka, ale aj na tú psychickú. Dostatočný psychický oddych sa odzrkadlí na Vašom vzhľade. Prekrvenie svalstva a pokožky nie je len o pôžitku, ale i o prirodzenom zdravom metabolizme.

Reflexná masáž je forma špeciálnej reflexnej terapie, pri ktorej sa využívajú reflexné body tela (nervové spoje a zakončenia), ktoré sa väčšinou nachádzajú na rukách a chodidlách. Tieto body sú prepojené s jednotlivými orgánmi tela a ovplyvňujú ich fungovanie. Reflexná masáž chodidiel pomáha odstraňovať reumatické bolesti, bolesti hlavy a migrénu. Priaznivé účinky sa dostavujú aj pri alergiách, tráviacich ťažkostiach, kožných problémoch ako aj pri únave a ospalosti.

Reflexológia je jednou z najúčinnejších metód prírodnej liečby. Jej využitie je všestranné a vedie k hlbokému uvoľneniu. Odstraňuje stres a slúži k obnove samoliečebných schopností nášho tela.
Reflexológia je absolútne bezpečná, neinvazívna liečba, ktorá pracuje na princípe tlakového pôsobenia na reflexné body a plôšky. Masáž tak pôsobí cez reflexné dráhy na celého človeka a podporuje harmonizáciu tela i duše.
Na chodidlách sa nachádzajú reflexné oblasti alebo body, ktoré zodpovedajú jednotlivým orgánom, žľazám a štruktúram tela. Každá blokáda v tele vyvolá okamžitú reakciu – citlivosť až bolesť v reflexnej plôške, ktorá na chodidle zodpovedá príslušnému orgánu. Pôsobením na tieto reflexné plôšky sa odstraňujú a uvoľňujú blokády v organizme a znovu sa nastolí harmónia vo všetkých systémoch.

Ďalším prínosom reflexoterapie je relaxácia. Zmiernením napätia sa tiež zlepšuje krvný obeh, obnovuje sa zablokovaná funkcia nervovej sústavy. Táto príjemná masáž je vynikajúcim stimulantom k spusteniu samoliečivého mechanizmu v našom organizme. Mnoho súčasných chorôb pramení zo stresových situácií, reflexná masáž môže byť veľmi prospešná pre širokú škálu ťažkostí.
Reflexná masáž chodidiel vychádza zo skutočnosti že na chodidlách sa zobrazuje celé telo. Postupným hladkaním a stláčaním bodov sa prostredníctvom chodidiel ovplyvňujú svaly, kĺby a vnútorné orgány. Táto masáž je zameraná na stimuláciu a aktiváciu všetkých životných systémov.
Už od r.1898 opisujú zmeny v kožnej citlivosti a vnútorných orgánov - následný vznik reflexnej masáže.

Reflexológia pracuje podľa holistických princípov a zaoberá sa celým telom, mysľou aj duchom. Čokoľvek sa Vám prihodí, pôsobí na všetky úrovne bytia. Napriek tomu že pri reflexnej masáži chodidiel sa pracuje väčšinou na chodidle, budete pociťovať účinky na celom tele, vo vnútri aj vonku.
Masáž sa aplikuje na relaxáciu, harmonizáciu organizmu, pri akútnom stave organizmu,...
Základy reflexnej terapie vychádzajú zo známeho poznatku, že na všetkých zakončeniach ľudského tela existujú reflexné plôšky, zodpovedajúce príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Takže i na šlapách nôh sú reflexné plôšky celého tela. Chodidlo predstavuje celé ľudské telo. Rovnaké plôšky sú aj na rukách, ale nie sú také účinné, a preto sa všetci zaoberajú takmer výhradne reflexnou terapiou nôh. Reflexná terapia je nesprávne zamieňaná za akupresúru (manupresúru), aj keď je to metóda úplne iná a na rozdiel od akupresúry oveľa účinnejšia, rýchlejšia a jednoduchšia. Pri reflexnej terapii sa pôsobí tlakom na reflexné plôšky a patrí k najvhodnejšiemu spôsobu samopomoci vôbec.
V Čechách začal reflexnú terapiu používať a rozširovať v Európe veľmi dobre známy terapeut alternatívnej medicíny pán Ing. Jiří JANČA, CSc. (1924), ktorý patril medzi popredných odborníkov prírodného liečiteľstva. Je známym autorom unikátnej knižnej rady, ktorá mapuje hlavné metódy tejto oblasti (viac info v kategórii LITERATÚRA). V jeho stopách pokračujú už tiež veľmi známi manželia PATAKYOVI – Beáta a Július, (www.patakyovi.cz), ktorí sú jeho žiakmi. Sú tiež autormi viacerých kníh o reflexnej terapii ((viac info v kategórii LITERATÚRA). Ja som u manželov Patakyových absolvoval kurzy reflexnej terapie v r. 2004, 2009 a Školu reflexnej terapie v r. 2009.

Čo môžete očakávať od reflexnej terapie?
Obnovenie toku životnej energie je hlavným cieľom reflexnej terapie. Každé jej priškrtenie v tele vyvolá okamžitú reakciu (zvýšenú citlivosť až veľkú bolesť) v príslušnej reflexnej plôške.
Zdanlivou nevýhodou reflexnej terapie je to, že jej účinky nie je poznať ihneď. Človek sa dlhé roky snaží a intenzívne pracuje na zanášaní svojho organizmu napr. nesprávnou živosprávou, veľký vplyv má stres, strach. starosti, zhon, nervozita a preto sa ťažko dá predpokladať, že všetko akoby mávnutím čarovného prútika zmizlo. Na rozpustenie a vyplavenie usadenín z chorých orgánov je potrebný určitý čas. Úspech reflexnej terapie je závislý aj na spolupráci klienta, ktorý by mal byť ochotný niečo pre svoje nastávajúce zdravie urobiť. Treba mať veľa trpezlivosti a vytrvalosti, aby sme dosiahli očakávané zlepšenie.
Reflexná terapia je metódou stredu. Je prijateľná pre skeptikov, materialistov, neveriacich, aj pre duchovných ľudí. Reflexná terapia často rieši aj problémy mysle a ducha, lebo to nie sú len toxické látky, ktoré zaplavujú náš organizmus, ale predovšetkým toxické (potlačené) emócie.