TUI NA - čínska tlaková meridiánová akupresúrna masáž.
Vychádza z tradičnej čínskej medicíny. Využíva sa tu množstvo masážnych techník, ktorými sa pôsobí cez akupresúrne (tlakové) body, ktoré sú prepojené s energetickými dráhami ľudského tela.
TUI-NA má za úlohu harmonizovať energetické toky vo všetkých systémoch tela a cirkuláciu krvi vo všetkých ošetrovaných orgánoch. Realizuje sa bez použitia masážnych emulzií. Masér prostredníctvom rúk, päste alebo lakťa vytvára tlakové ťahy na vybrané oblasti tela. Prechádza cez energetické dráhy a body, čím sa aktivuje energiu v dráhach, cievach a orgánoch ľudského tela. Masáž spravidla nemá vedľajšie účinky. Prostredníctvom tlaku dosahujeme pomerne rýchle odstraňovanie bolesti danej časti tela a tým sa zároveň dosiahne navodenie harmónie v ošetrovanej oblasti a nastáva liečenie. Aby liečenie bolo úspešné, je potrebné masáž niekoľko krát opakovať. Pri chronických stavoch 2 krát týždenne, pri liečení aspoň 1 krát týždenne, pri regenerácii 2 krát mesačne.
TUI-NA sa od klasickej masáže veľmi odlišuje. Realizije sa spravilda cez tenké oblečenie. Odlišnosť spočíva aj v konkrétnych hmatoch. Je vhodná nielen ako liečebná metóda, ale aj ako metóda preventívna.

Pomocou masáže TUI-NA sa veľmi účinne ostraňujú nielen problémy pohybového aparátu, ale aj tráviace a gynekologické problémy, únavové syndrómy, nespavosť, niektoré druhy závratí, bolesť hlavy.
TUI-NA napomáha napr.pri rekonvalescencii po úrazoch stavov a aj pri iných potiažach. Pomocou tejto masáže sa dosahujú aj veľmi dobré účinky pri niektorých prípadoch ochrnutia.
Indikácie: degeneratívne ochorenie hornej končatiny, zápalové postihnutie ruky, pri kŕčoch v ramene, artróza lakťa, stavy po úrazoch, postihnutia šliah, pálenie žáhy, pri bolestiach v hrudníku, chronický zápal priedušiek, medzirebrové bolesti, prehĺtacie ťažkosti ( zápal hltana), bolestivá pätná ostruha, ploché nohy,chondropatia jabĺčka kolena, poškodenie postranných väzov kolena, meniskopatia, šľachové a svalové zranenia lýtka, zápalové a úrazové postihnutie achylovej šlachy, artritída, artróza, burzitída, postihnutie periférnych stavov, následky obrny, parestézie nôh pri lumboischialgickom syndróme – LIS, bolesti chrbtice, blok v krížovej oblasti, bolesti vystreľujúce do nôh, následky po úrazoch chrbtice, prolaps medzistavcových platničiek, reumatické ochorenia chrbta, chrbtice a mäkkých tkanív, blokády a skoliózy chrbtice, bolesti hlavy v spánkoch, zápal spojiviek, alergická nádcha, obrna lícneho nervu, poruchy spánku, zápaly prínosných dutín, nesústredenosť, choroby uší, atď....

TUI-NA masáže sú založené na princípoch učenia o jin a jangu a im prislúchajúcich orgánoch, dráhach (meridiánoch), učenia o piatich elemnetoch a tiež o systéme výživy a ochrany qi (čchi) a krvi. Prostredníctvom rôznych techník a práce s energiami sú počas masáže harmonizované disharmonické stavy klienta. Veľmi dôležitá pružnosť svalov sa napríklad ovplyvňuje pôsobením na nervová vlákna na začiatku svalu, predovšetkým na miestach, ktoré sú veľmi citlivé na bolesť. Bolesť nie je nepriateľom, ale veľmi dobrým pomocníkom pri diagnostikovaní daného problému. Tuhé a nepružné svaly sú častou príčinou zlého toku v lymfatickom systéme, signalizujú poruchy krvného obehu a napovedajú aj o zlom fungovaní orgánov a kĺbov. Následkom týchto javov je potom vznik mnohých (aj akutnych a chronických) zdravotných problémov.
Pomocou masáže TUI-NA, tj. pôsobením na nervovosvalové prechody, môžeme stav klienta výrazne zlepšiž alebo jeho problémy úplne odstrániť.
TUI-NA masáže sú vhodné nielen pre dospelých, ale i pre deti, u ktorých v čase rastu často dochádza k rôznym deformáciámm chrbtice. Veľmi účinná je táto masáž pre tehotné ženy - uvoľňuje pánvové dno a tým i prirodzené pôrodné cesty. To môže podstatne znížiť počet dnes veľmi častých pôrodov cisárskym rezom a zmieniť proces pôrodu. Preukázateľne táto masáž znižuje počet mnohých zbytočných chirurgických zákrokov a v podstatnej mier znižuje nadmerné užívanie antibiotik. Súčasťou tejto masáže je však i aktívny prístup pacienta k sebe samému! Je veľmi dôležité mať na pamäti, že naše zdravie a náš stav, je závislý na nás samotných! A prostrednictvím kvalitných metód, cvičení, vyváženéj a harmonickej stravy - a samozrejmě so zodpovedným prístupom k žitiu ako takému - sme na najlepšej ceste dosiahnuť fyzickú i psychickú rovnováhu!

TUI-NA TRADIČNÁ ČÍNSKA MASÁŽ
Veľmi účinná masáž, ktorá pochádza z bohatej pokladnice liečebných metód Tradičnej čínskej medicíny (ďalej len TČM), je u nás zatiaľ stále veľmi málo známa.
TUI-NA sa od klasickej masáže veľmi odlišuje. Len málo hmatov sa robí priamo na tele. Ďalšia odlišnosť spočíva v konkrétnych hmatoch. Tie sa od hmatov klasickej masáže veľmi líšia a mnohé nemajú s klasickými masážnymi hmatmi doslova nič spoločné. Pôsobí sa pomocou nich nielen na tok qi (čchi) – energie v meridiánoch, ale prostredníctvom aktívnych bodov na týchto dráhach aj priamo na funkciu vnútorných orgánov.

V porovnaní s klasickou masážou tui-na obsahuje veľa techník, ktoré pôsobia na pohľad jemnejšie, ale v skutočnosti majú naopak oveľa hĺbkovejší efekt.

Pomocou TUI-NA masáže sa veľmi účinne liečia nielen problémy pohybového aparátu, ale aj tráviace a gynekologické problémy, únavové syndrómy, nespavosť, niektoré druhy závratov a bolestí hlavy. Pomáha urýchliť rekonvalescenciu poúrazových stavov atď. Pomocou tejto masáže sa dosahujú veľmi dobré účinky aj v niektorých prípadoch ochrnutia. Je veľmi vhodná nielen ako liečebná metóda, ale aj ako metóda preventívna.

TUI-NA - čínská masáž
Je ručná čínská masáž, ktorá využívá 5 základných pohybov:
TUI-NA-AN-MO-PAI (hladenie, uchopovanie, mačkanie, krúženie a poklepávanie) v takých variáciách, aby bolo telo znova v rovnováhe. Je to jeden zo spôsobov ošetrenia tela z hľadiska tradičnej čínskej medicíny.
TUI-NA aktivizuje body prislúchajúce k určitým meridiánom, vždy podľa konkrétnych potiaží. Výsledkom snaženia je znovu rozprúdiť čchi v meridiánoch a celkovo aj v tele. Ako dôkaz pohybu čchi v tele sú zmeny v rozsahu pohybu v kĺboch. Akýkoľvek blok je potrebné rozpustiť. V starej Číne sa ošetrenia delili na vnútorné a vonkajšie, Tui-na patrí do vonkajších ošetrení.
Pri TUI-NA je zo strany toho, kdo dává masáž, kladený dôraz na vlastné zdravie podľa hesla: „Kto chce pomáhať, musím byť sám zdravý“. V tomto prípade správne zrealizované ošetrenie nie je potom pre ošetrujúceho (maséra) nejak vysiľujúce.